Castell medieval de Sant Jordi d'Alfama (Ruta arqueològica)

Castell medieval de Sant Jordi d'Alfama (Ruta arqueològica)

Castell medieval de Sant Jordi d'Alfama (Ruta arqueològica)
Castell medieval de Sant Jordi d'Alfama (Ruta arqueològica)
Castell medieval de Sant Jordi d'Alfama (Ruta arqueològica)
Castell medieval de Sant Jordi d'Alfama (Ruta arqueològica)

Després de la derrota dels àrabs de Tortosa a mans del comte Ramon Berenguer IV, les terres i la costa del desert d’Alfama no eren un passadís segur per als nous conqueridors i colons cristians, atacats constantment, per terra i mar, per les tripulacions de les naus sarraïnes que sovint es posaven a recer a les cales d’aquesta costa. Pere II va idear i fundar l’ordre de nova planta per a la defensa del territori coster. La fundació de l’ordre de Sant Jordi d’Alfama esdevingué l’any 1201; a la vegada, el rei va fer el lliurament de terres i béns al templer Joan d’Almenara, que va actuar com almoiner i administrador reial amb l’encàrrec de recollir fons per a la construcció d’una fortalesa. El castell aguantà amb els seus moments de plenitud i de misèria durant tres-cents anys. Durant el període de la Guerra dels Segadors, l’any 1650, les naus castellanes abateren a canonades les velles parets dels castell perquè no hi fortifiquessin els francesos que acabaven de ser foragitats de la ciutat de Tortosa.

Localització

Sant Jordi d'Alfama