Bombers

Bombers

Bombers
Bombers
Bombers

El Cos de Bombers de la Generalitat, integrat per més de 5.000 efectius, desenvolupa les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments atribuïdes al Govern de Catalunya i coordina els seus serveis a tot el territori excepte a la ciutat de Barcelona, on hi ha un cos de bombers propi.

En aquestes tasques també participen el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, els bombers voluntaris, els bombers d'empresa i el personal tècnic especialitzat destinat a complir tasques de suport i ajut.

Els bombers i bomberes de la Generalitat intervenen en tot tipus d'emergències: incendis en habitatges, a les indústries, de vegetació, ensorraments, rescats a àmbits molt diversos com són muntanya, aigua, habitatges, infraestructures ferroviàries, rescat de persones atrapades en accidents de trànsit, inundacions, etc. Alhora també treballen en la prevenció operativa, tant per minimitzar el risc d'accident com per estar més preparats en cas que es produeixi.

Localització

Carretera Platé, sense número